Hauaplatside hooldus ja kujundus Paistu kalmistul

Aitan hooldada teie lähedaste haudasid nii Paistu kalmistul, kui ka teistel Viljandimaa kalmistutel. Korrastan, süütan küünla ja asetan värsked hooajalised lilled teie lähedaste hauale teile sobival ajal.

Võtan vastu 2024. aasta tellimusi.

“Meie sünnikodu ja esivanemate hauaplats jääb alatiseks südamesse. Vanaisa, kelle kõrval ma Paistu surnuaial lapsena istun, puhkab oma perega juba aastaid selles paigas. Kahjuks ei jõua ma praegu enam ise tihti kohale tulla, kuid tänu Terje Veidenbergile, kes imetlusväärsel kombel aitab nende kalmude eest hoolt kanda, on mu süda rahul ka üle kauguste.”

Arne Mikk

“Aitäh Terje, et platsid on ilusasti hooldatud ja tähtpäevadel küünlad süüdatud. Tänan ka piltide eest hooldatud platsist. Soovitan kindlasti teistelegi, kellel pole võimalust oma lähedaste haual käia.”

Pirjo Läänemets

Olen Terje Veidenberg, kohalik Paistu kalmistuvaht.

Terje Veidenberg

Olen Terje, kohalik Viljandimaal elav kalmistuvaht.

Hooldan oma klientide hauaplatse sama põhjalikult nagu oma enda vanemate ja vanavanemate haudasid. Töö kvaliteet, lubadustest kinni pidamine ja klientide rahulolu on mulle väga olulised.

Kui soovite abi oma lähedaste hauaplatside hooldamisel või hauaplatside renoveerimisel Paistu kalmistul, tutvuge minu pakutavate teenustega või võtke minuga ühendust ja räägime.

Terje Veidenberg

+372 56 912 725
terje@veide.ee

Mõned minu tehtud tööd

hauahooldus paistu kalmistul
hauaplatside hooldus paistu kalmistul
haudade hooldus paistu kalmistul
kalmistu korrastamine paistu kalmistul
kalmu hooldus paistu kalmistul
haudade korrastamine paistu kalmistul

Tutvuge Paistu kalmistu plaaniga

Paistu kalmistu plaan

Pakun hauaplatside hooldusteenust ka teistel Viljandimaa kalmistutel.

P.S. Pakun hauaplatside hooldusteenust lisaks ka kõigil väiksematel Viljandimaa kalmistutel, mida eelpool väljatoodud tabelis märgitud pole.

Soovite abi enda lähedase hauaplatsi regulaarsel hooldusel?